Betingelser

Disse Betingelser er gyldige fra 8. maj 2018 og erstatter alle tidligere versioner.

Om Andersson Consult

ANDERSSON CONSULT ApS har til hensigt at hjælpe små og mellemstore virksomheder med:
– Website/webshop design og udvikling
– Website/webshop vedligeholdelse (abonnementsbaseret serviceaftale)
– Forretningsudvikling gennem business coaching

Vi udbyder vores hjemmesider på open source platformen WordPress. Herudover tilbyder vi en række tillægsprodukter og -ydelser.

Vi driver hjemmesiden www.anderssonconsult.dk, hvor der bl.a. findes informationer og hjælp til aktuelle og potentielle kunder af ANDERSSON CONSULT.

Vores websites og tillægsprodukter/ -ydelser tilbydes både til privat- og erhvervskunder.

Hvis du repræsenterer en virksomhed, som bliver kunde hos os, indestår du personligt for, at du lovligt kan acceptere disse Betingelser på virksomhedens vegne.

Du skal tillige når du opretter et abonnement til dig/din virksomhed acceptere vores privatlivspolitik og vores databehandleraftale.

Bemærk at der kan gælde særlige vilkår i tillæg til disse Betingelser for de enkelte produkter.

Pris og betalingsbetingelser

Alle priser er angivet i danske kroner og er ex. moms. Ændringer i valutakurser, afgifter, forsikring, nettoprisindekset, fragt og indkøbsomkostninger medfører, at ANDERSSON CONSULT kan justere priserne, således at ANDERSSON CONSULT stilles uændret. ANDERSSON CONSULT har i øvrigt ret til at ændre sammensætning, indhold og priser på produkter og abonnementer med varsel på e-mail eller ved opslag på deres Websites.

Abonnementsbetingelser

Faktureringsperiode og betalingstidspunkt fremgår af den enkelte abonnementstype. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt eller fremstår i abonnementsvilkårene, opkræves abonnementsbeløbet forud for hver måned.

Ved indgåelse af en abonnementsordning giver Kunden automatisk ANDERSSON CONSULT lov til løbende at trække abonnementsbeløbet ved hjælp af Kundens kort. Hvis der gøres brug af tillægsydelser eller udvidede funktioner, accepteres samtidig at der skal betales for disse tillægsydelser eller udvidede funktioner særskilt.

Ved trækning på Kundens kort i forbindelse med abonnementfornyelse og/eller tillægsydelser vil der blive sendt en faktura for købet til Kundens e-mail.

Udskiftning/sletning af betalingskort

Kunden kan til enhver tid udskifte eller slette betalingskort ved at kontakte os på hej@anderssonconsult.dk.

Kreditkortbetaling

Vi tager følgende betalingskort: VISA og MasterCard

Aftalens varighed

Disse Betingelser gælder så længe Kunden har en aktiv abonnementsaftale hos ANDERSSON CONSULT. Alle abonnementer er på måneds basis. Kundens konto kan til enhver tid slettes ved at kontakte ANDERSSON CONSULT.

Refundering eller fortrydelsesret

Vi tilbyder digitale produkter samt personlige ydelser.

Produkter/ -ydelser som udelukkende udbydes digitalt, til privatpersoner og erhvervsdrivende, gælder der udelukkende for privatpersoner 14 dages fortrydelsesret.

Opsigelse og overdragelse

Du kan opsige, ændre og nedgradere dit abonnement ved at rette henvendelse til ANDERSSON CONSULT på hej@anderssonconsult.dk. Opsigelse skal ske senest dagen før en ny abonnementsperiode påbegyndes.

ANDERSSON CONSULT kan opsige abonnementet med 1 måneder varsel, eller øjeblikkeligt ved Kundens væsentlige overtrædelse af disse Betingelser, manglende betaling af abonnement eller ved Kundens insolvens.

ANDERSSON CONSULT har ret til frit at overdrage sine rettigheder og forpligtelser overfor Kunden til koncernforbundet selskab eller tredjemand. Andersson Consult har endvidere ret til at bruge underleverandører, herunder bl.a. til opbevaring og behandling af data. En liste over underleverandører, der anvendes til databehandling i Andersson Consult, kan findes her.

Kundens data

De informationer du indtaster under oprettelsen af et abonnement eller på anden vis deler med os behandles fortroligt og kan kun videregives til tredjemand hvis der er tale om offentligt tilgængelige oplysninger, hvis vi bliver pålagt at gøre det af en myndighed eller domstol, eller hvis vi skønner det er rimeligt i forbindelse med myndighedskrav, Kundens konkurs eller lignende. ANDERSSON CONSULT kræver, at enhver offentlig instans, der anmoder om kundedata, følger alle gældende love, regler og procedurer for anmodningen.

Al information du sender til os eller indtaster på vores websites (indlæg, kommentarer, spørgsmål, e-mails osv.) tilhører os, og vi kan gøre frit brug af den uden at godtgøre dig.

Information udledt af det statistisk indsamlede materiale kan i særlige tilfælde sælges til tredjemand. Specifikt skal nævnes, at der i den forbindelse på intet tidspunkt vil være tale om, at information om Kunden eller dennes data vil komme til tredjemands kundskab, således at Kunden kan identificeres.

Kundens adgang til egne data

Kunden har ikke adgang til egne data, men ønsker Kunden at få indblik i hvilke data vi har registreret i vores system, skal kunden rette henvendelse til os på hej@anderssonconsult.dk.

Hvis ANDERSSON CONSULT ønsker at lukke abonnementet kan dette ske uden grund, men det skal varsles pr. e-mail til Kunden 1 måned inden lukningen.

Opdateringer og driftsstabilitet af serviceaftalen

ANDERSSON CONSULT forbeholder sig retten til at opdatere og ændre på websites & webshops som har tegnet et Abonnementet (serviceaftale). Det tilstræbes at udføre disse opdateringer, så de ikke er til gene for Kunden. I enkelte tilfælde kan det dog være nødvendigt at kortvarigt lukke for adgangen til websitet / webshoppen mens opdateringer foretages. ANDERSSON CONSULT tilstræber højest mulig driftsstabilitet for Abonnementet, men garanterer ikke for denne.

E-mail udsendelse

ANDERSSON CONSULT har ret til at sende e-mails ud til Kunden, når der kommer opdateringer til Produkter og Services, eller hvis der bliver udviklet nye funktioner og applikationer, som vurderes at være i legitim interesse for Kunden. ANDERSSON CONSULT forbeholder sig ligeledes retten til at sende reklamer for tredjemand med ud i disse e-mails. Modtagelsen af e-mails kan til enhver tid afmeldes ved at klikke på ’afmeld’ linket i de fremsendte e-mails.

Ansvar og ansvarsbegrænsninger

Vores priser afspejler nedenstående ansvarsfraskrivelser og begrænsninger:

ANDERSSON CONSULT fraskriver sig endvidere ansvar for problemer og tab, der opstår pga. forhold, der er uden for ANDERSSON CONSULT’s kontrol. Dette gælder fx. problemer med internet forbindelser, hacker-angreb, vira eller anden form for force majeure. ANDERSSON CONSULT hæfter alene for forsætlige eller groft uagtsomme forhold og det maksimale erstatningsansvar overfor Kunden kan uanset årsagen aldrig overstige et beløb svarende til Kundens samlede betaling af vederlag i et år for serviceaftale Abonnement.

Information på vores website, i vores Abonnement eller i vores tillægsprodukter /-ydelser skal hverken betragtes som juridisk, skattemæssig, bogføringsmæssig eller anden form for professionel rådgivning eller ydelse. Check venligst alle dine detaljer og kontakt en professionel rådgiver om din aktuelle situation, for at få specifik rådgivning, før du træffer et valg.

Ophavsret og andre immaterielle rettigheder

Kunden giver ANDERSSON CONSULT og vores samarbejdspartnere og underleverandører ret til at bruge materiale og data (bortset fra personoplysninger) der angives af Kunden i det omfang det er nødvendigt for, at vi kan drive og udvikle vores service ydelser og vores websites, samt til markedsføring. Kunden indestår for, at materiale der angives, hverken krænker tredjemands rettigheder eller er i strid med gældende ret.

Datasikkerhed

Selve vores behandling af personoplysninger, som Kunden er dataansvarlig for og som opbevares m.v. i vores System er reguleret i Databehandleraftalen imellem ANDERSSON CONSULT og Kunden. Ansvaret for behandlingen af Kundens personoplysninger, er reguleret af disse betingelser.

ANDERSSON CONSULTs behandling af personoplysninger som dataansvarlig er underlagt vores persondatapolitik.

ANDERSSON CONSULT kan til enhver tid ændre og opdatere disse Betingelser og oplysninger om rettigheder. De gældende Betingelser vil altid være tilgængelige på vores Websites. Indgåelse af Abonnementsaftale efter en ændring af Betingelserne, betragtes som Kundens accept af de ændrede Betingelser.

Tvister

Opstår der uenighed mellem kunden og ANDERSSON CONSULT skal uenigheden afgøres efter dansk ret med Byretten i Holstebro som første instans.